Supandet på Kimitoön: verkligen stort problem eller ett misstålkning av Big Data?

14.05.2018 kl. 20:21
Eller vad tycker ni? I vår värld hade en stor grej kommit till vår tillvaro, nämligen Big Data, ett helt nytt sätt att se på den inkommande statistiken. I och med införingen av big data i stora system kom det ett nytt problem! Hur skulle vi tolka dess strukturer och resultat av undersökningar? Om man tolkar ett visst problem procentuellt kan det bli ett stort problem, eftersom man borde kanske överföra procent till antal för att se hur stort problemet egentligen är?

Big Data, ett nytt databehandlingsmetod, låter lockande och extra lätt, eller vad? Men det är inte alltid så lätt som man tänker. Problemet med big data är att det finns åtminståne två olika metoder att tillämpa i undersökningar. Den lättaste av dessa metoder är procentuell beräkning, men när det börjar närma sig en YLE skandal låter det inte så tankeväckande, eftersom här kommer nämligen ett fel in. Nå vi har den största procenten här, så vi super störst och bör åtgärda det, ropar de flesta, utan att tänka på flera viktiga frågor. 

För det första ger jag två screenshots:

Kimitoöns kommun

Hela landskapet Egentliga Finland: 

Dessa två screenshots, ifall man inte studerar dem vidare betyder ungefär enligt mig såhär: Vafan super barnen på Kimitoön såhär mycket här, säger någon farbror i kommunen! Vi ska stoppa dethär eftersom här super man mest!

Jo, i Kimitoön är det 9 procent som super, i HELA LANDSKAPET super det ungefär 6 procent, jämfört med det att i Åbo super det 5 procent av ungdomar i åk 8-9. Men stopp! Vad är det här för något! Man kan inte lita bara på procenterna! Varför, säger någon som vill dra igenom sina ideer? Jaadu, men här kommer svaret!

För det första tittar vi noggrant på områden av undersökningar. 9 procent visas ifall man söker på ett litet plats som Kimitoön, med i medeltal 20 elever per klass, med två klasser i Kimitoområdet och en i Dalsbruk. Det gäller två årskurser. 

Inforamation för nördar: 

20 elever per medeltal per årskurs, vilken delas i medeltal upp i två klasser: 40 elever i Kimito-skolområdet och 20 elever i Dalsbruksområdet. Det ger oss hela 60 elever på enbart en årskurs per medeltal. Sedan tar vi 60 gånger två, eftersom informationen vi får gäller två årskurser, och årskursvis statistik borde inte skiljas så mycket. Vi får då 120 elever, vilka vi använder som antalet svarande på Kimitoön. Sedan kan statistiken också variera! På en årskurs var 3 sjuka och på en annan 1, men det kan ändra på procenterna, speciellt på en liten ort. Varför det då? I Åbo kan vi räkna automatiskt en personantalshöjning med ungefär 6 - 10 personer per klass och kan sätta till en klass till. Vi får det hela 156 personer om vi räknar med den minsta antalet. 

Ni som orkar inte följa med uträkningar får information här!

Alltså, statistiken i dessa uträkningar utgår från antalet svarande personer per årskurs och per område. Detta innebär att en skola med mindre elevantal kommer att få högre procent med samma mängd elever än en i en skola med högre elevantal. Hurså?, ställer ni frågan igen? Vad för fråga, det är ju helt vanlig skolmatematik som gäller här! 

Föreställ er att i en kommun med UNGEFÄR 120 svarande lever super 9 procent av dessa. Det innebär att det är cirka 11 elever det gäller. Inte så stort som man försöker inbilla sig. Men nu tar vi en storstad med antalet 156 + men litet för lågt, 180 säger vi. Wauu!, exakt samma tal 11 elever ifall 6 procent i en storstad super. Vi går längre och tillämpar Kimitoöns procent till dessa 180. OMG! hela 16 personer som super! Och 180 är för liten siffra för en storstad!

Så nu vill jag säga såhär, att för att införa åtgärder är det viktigaste att vänta hur många som använder sprit, eftersom det kastar sjukt mycket med antalet svarande!

Vad är ett större problem, 270 fyllon att stoppa eller 3000 fyllon som orsakar otrygghet och bråk. Men 270 fyllon är 9 procent av befolkning på 3000 och 3000 fyllon är bara en procent i en stad på 300 000 människor!

Börja jaga de 9 procenten, det är ju viktigare än att fånga 3000 störande fyllon!

Kommentarer (1)
Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:
Ganska rejält att börja utnämna personer till fyllon. Det finns personer som verkligen har problem med alkoholen men vill slippa av den och verkligen försöker sitt bästa med det . Det är heller inte acceptabelt att nämna personer till fyllon då alla inte som dricker alkohol är missbrukare! Statistiken dock bra.
I:V.D14.05.18 kl. 21:36

Om bloggen

Den här bloggen passar åt alla som är intresserade i kultur eller samhället! Kulturen kommer att lyftas upp ganska noggrant och också samhället. Noggrana beskrivningar och åsikter hittar ni här! Hoppas ni läsare har en trevlig lässtund!