Svenskfinland

05.08.2017 kl. 23:01
Detta artikeln handlar om de finlandssvenska platser och hur det finlandssvenska sammhället fungerar och möjligheter att påverka ända från riksdagen till en enskild invånare

Svenskfinland är en av de intressantaste regioner i Finland. Egentligen kan man inte kalla den för en region, eftersom den består av flera olika landskap och län, samt det finns vissa platser, språköar, där endast en stad eller kommun är svenskspråkig. Men t.ex Finlands huvudstad Helsingfors finns i svenskfinland och andra största stad åbo och tredje största stad Tammerfors. Dessa är de intressantaste turistmål och till och med största städerna. En till stor finlandssvensk plats är Österbotten! 

Att påverka på svenska

Finlandssvenskar har ett eget parti, Svenska folkpartiet. SFP:s ordförande är Anna-Maja Henriksson! Hon är alltså SFP:s chef och centrala person. SFP har mandater i riksdagen och har en egen riksdagsgrupp tillsammans med ålänningar och några obundna, svenska riksdagsgruppen vars ordförande är SFP:aren Stefan Wallin. Tyvärr har SFP ingen minister denhär perioden! Svenskfinlands beslutande organ är Folktinget. I svenska kommunerna finns all kommunal betjäning på svenska och finns SFP.

Hur kan ungdomar påverka?

SFP har en ungdomsorganisation, Svensk ungdom (SU). Där kan alla finlandssvenska ungdomar vara. Ordföranden är Christoffer Ingo. Kommunerna dessutom ordnar ungdomsparlament, i vilken de unga kan testa att fatta beslut och de har representant i kommuners nämnder. Om skolelevernas rättigheter värnar Finlandssvenska skolungdomsförbund (FSS) och ger alla möjliga rabatter åt medlemmar.

Massmedier då?

Jo, det finns det också! Ett gott exempel är Hufvudstadsbladet och YLE Fem och YLE Vega och YLE X3M, som är helt svenskspråkiga, dessutom sidor på sociala medier.

Tjänstgöring på svenska

Man kan föra militärtjänst på svenska i Nylands brigad i Dragsvik (Drakan) i Ekenäs, vilket hör till Raseborg. Där är militären helt svenskspråkig. Finns många svenskspråkiga officerare och underofficerare.

Hur kan enskild person påverka?

En enskild person kan skriva en invånarinitiativ till kommunen eller medborgarinitiativ till riksdagen. Man kan ordna evenemang som stärker svenskan och arbeta samhället till fromma.

Varför man ska arbeta samhället till fromma?

De som ställer frågan är säkert på jakt efter utmärkelser eller pengar? Nej, man skulle göra det för att stärka svenska språkets ställning i dessa svåra tider!

Finlandssvensk kultur

Svenskfinland har en egen kulturfond, Finlandssvenska kulturfonden som delar ut stipendier åt de som ansöker om dem. De stöder kulturprojekt på finlandssvenskt håll. Det finns också Konstsamfunden, som har liknande uppgifter. Så ansök ifall du kan inte ordna själv, men om du kan så går det helt bra att ordna utan bidrag. Det finns många festivalen, av vilka t.ex en stor festival, WEEKND Festival ordnas på finlandssvenskt håll i Helsingfors. Det finns många bra finlandssvenska författare, av vilka de bästa enligt mig är Kjell Westö och Lars Sund.

Svenska språkets ställning

Ända från självständigheten är svenskan jämställd med finskan, men nu börjar denna ställningen försvagas. Sjukhusen på svenska stängs och utbildningen på svenska blir mindre. Ni som är finlandssvenskar, arbeta den finlandssvenska samhället till fromma och ordna mera evenemang på svenska! Vi talar vår språk och gör den synlig! Vi som talar svenska i finland, är finlandssvenskar och hör alla ihop eftersom vi är en minoritet. Men tillsammans har vi mera krafter och bara tillsammans kan vi göra en miljö, där vi kan tala svenska!

Alexander Kruglov

Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver:

Om bloggen

Den här bloggen passar åt alla som är intresserade i kultur eller samhället! Kulturen kommer att lyftas upp ganska noggrant och också samhället. Noggrana beskrivningar och åsikter hittar ni här! Hoppas ni läsare har en trevlig lässtund!