Elbilar orsakar också utsläpp

03.08.2017 kl. 23:50
Vårt samhälle kommer att producera mera elektricitet. Men vad leder det till?

Alla vet att oljemotorer orsakar mycket utsläpp som leder till den globala uppvärmningen. Tanken är den att i framtiden skulle all energi vara förnybar och bilar skulle vara eldrivna. Men hur skulle det räcka med elektricitet om all trafik skulle drivas med el? Svaret på frågan är bara en! Vårt samhälle kommer att producera mera elektricitet. Men vad leder det till? Det el som produceras av vindgeneratorer och solpaneler kommer inte att räcka för att driva hela Finland. Därför kommer det kärn och kolkraftverk i spelet! 

Vad betyder detta här? Det betyder att elproduktionen orsakar ganska mycket utsläpp och föroreningar. Varför det då? Svaret finns i ämnernas kemi. När elektriciteten produceras av kol, så kommer det rent koldioxid som utsläpp, eftersom C02 är bara kol som har reagerat med syre i luften. Alltså i dessa fall är utsläpp 100 % koldioxid. I oljan och alla oljeprodukter är formeln mycket svårare, och det kommer ganska litet koldioxid ut  jämfört med ett kraftverk. Det finns andra produkter som är mycket farliga i bilarnas utsläpp, men de leder inte till globala uppvärmningen! Det finns säkert alldeles för många bilar och de förorenar mycket, men det skulle finnas en annan utgång att producera el än kol. T.ex större byggprojekt för vindkraft eller kärnkraft. Kärnkraftverk är farliga men leder inte till den globala uppvärmningen!

Kommentarer (2)
Spamfilter
Skriv siffran 2 med bokstäver:
Sådär kan du inte tänka. Om du tar bort alla bränsledrivna bilar och ökar på elkonsumtionen kommer utsläppsnivåerna endå aldrig nå nutida nivå
1.04.08.17 kl. 20:48
Har korrigerat texten och nu låter det som om det skulle vara rätt
Alexander Kruglov05.08.17 kl. 22:36

Om bloggen

Den här bloggen passar åt alla som är intresserade i kultur eller samhället! Kulturen kommer att lyftas upp ganska noggrant och också samhället. Noggrana beskrivningar och åsikter hittar ni här! Hoppas ni läsare har en trevlig lässtund!